Ana Sayfa
Hizmetler
Ek Hizmetler
S.S.S.
İletişim

Noter Onayı Nedir?
Birçok resmi daire tercümelerinizin noter onaylı olmasını istemektedir. Noter onayı gerektiren tercümeler Tercüman tarafından tercüme tamamlandıktan sonra ilgili Noter'e götürülerek onaylatılır. Noter onayı sırasında tercümandan genellikle tercümesi yapılan evrağın aslı istenir. Ayrıca yurtdışına gidecek belgelerde noter tasdiğinden sonra apostil tasdiği de istenebilir.Apostil Nedir?
Apostil, bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir. Apostilin kuralları 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonuyla tespit edilmiş olup yalnızca Lahey Konferansı’na üye veya taraf devletler arasında geçerlidir. Apostil tasdikli tercüme; yurtdışına gidecek evraklarda yapılan yeminli çevirinin noter tasdiği sonrasında kaymakamlık tarafından tasdiklenmesi hizmetidir. Apostil tasdiği yapılacak evrağın öncelikle noter tasdiğinin yapılması gerekmektedir. Yabancı evlilik, evlat edinme, vize ve iş başvuruları bu kategoride yer alan evraklara örnektir.Apostil Nasıl Alınır?
Apostillerde ana başlığın Fransızca olarak "Apostille (Convention de La Hay edu 5 Octobre 1961)" şeklinde yazılması zorunlu olup bu belge şu unsurlardan oluşur; belgenin düzenlendiği ülkenin adı, belgeyi imzalayan kişinin adı, belgeyi imzalayan kişinin sıfatı, belgeye basılan mührün ait olduğu makamın adı, tasdik edildiği yer, tasdik edildiği tarih, apostili düzenleyen makam, apostil numarası, apostili düzenleyen makamın mührü veya kaşesi ve apostili düzenleyen yetkilinin imzası. Türkiye’de apostil düzenleyen belli başlı makamlar şöyledir: İllerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar, ayrıca adli belgeler için ağır ceza mahkemeleri başkanlıkları ve adli belgelerde, ağır ceza mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde Adliye Encümeni veya Adalet Komisyonu Başkanlıkları.
Copyright © 2014 Didim Altınkum | Tercüme ve Yeminli Tercüman Hizmetleri
All Rights Reserved. | Didim Translation Services